• บรรยาการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่11 ณ อินแพคอารีนา เ...
 • วันคล้ายวันสถาปนา รภท.ศอพท.
 • พิธีเปิดงาน "มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คน...
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดง...
 • สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้เข้าตรวจเยี่ย...
 • การจัดอบรมและฝึกปฏิบัติตามแผนป้องกันอัคคีภัย รภท.ศอพท.
 • ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สป.กห.
 • การรวมพลเช้าวันอังคารตามนโยบายของ สป.กห.
 • การออกกำลังกายประจำสัปดาห์ของกำลังพล
 • บรรยากาศการฝึกระเบียบวินัยทหารประจำสัปดาห์
 • กิจกรรมตักบาตร สังฆทาน (ข้าวสารอาหารแห้ง)
 • รภท.ศอพท.จัดฝึกระเบียบวินัยทหาร
 • กิจกรรมวันบำรุงรักษาต้นไม้ของชาติ
 • งานมุทิตาจิต พี่เภสัชกร 4 เหล่า
 • รอง ปล.กห.(๔) และคณะตรวจเยี่ยม
 • พิธีลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหา...