• งานสัปดาห์เภสัชกรรม
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
 • ผอ.รภท.ฯ นำคณะเยี่ยมหน่วยลูกค้าในพื้นที่ ทภ.๑
 • ผอ.รภท.ฯ นำคณะเยี่ยมหน่วยลูกค้าในพื้นที่ กทม.
 • ลงนามถวายพระพรในหลวง ณ ร.พ.ศิริราช
 • ปล.กห. ตรวจเยี่ยม รภท.ศอพท.
 • ผอ.ศอพท. ตรวจเยี่ยม รภท.ศอพท.
 • พิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร
 • บรรยาการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่11 ณ อินแพคอารีนา เ...
 • วันคล้ายวันสถาปนา รภท.ศอพท.
 • พิธีเปิดงาน "มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คน...
 • สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้เข้าตรวจเยี่ย...
 • การจัดอบรมและฝึกปฏิบัติตามแผนป้องกันอัคคีภัย รภท.ศอพท.
 • ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สป.กห.
 • การรวมพลเช้าวันอังคารตามนโยบายของ สป.กห.
 • การออกกำลังกายประจำสัปดาห์ของกำลังพล
 • บรรยากาศการฝึกระเบียบวินัยทหารประจำสัปดาห์
 • กิจกรรมตักบาตร สังฆทาน (ข้าวสารอาหารแห้ง)
 • กิจกรรมวันบำรุงรักษาต้นไม้ของชาติ
 • รอง ปล.กห.(๔) และคณะตรวจเยี่ยม