• การแข่งขันกีฬาสามัคคีซอยตรีมิตร ครั้งที่ 24
 • โรงงานเภสัชกรรมทหารเข้าพบเจ้ากรมทหารเรือ เนื่องในโอกาศเทศกาล...
 • โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงา...
 • โรงงานเภสัชกรรมทหารสนับสนุนชุดยาและเวชภัณฑ์ให้กับสมาคมภริยาข...
 • โรงงานเภสัชกรรมทหาร จัดงานเลี้ยงสังสรรปีใหม่ ๒๕๕๘
 • กิจกรรมเติมความสุขให้คนไทยจากใจทหาร
 • การแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิ...
 • งานสัปดาห์เภสัชกรรม
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
 • ผู้อำนวยการเภสัชกรรมทหารพร้อมคณะเยี่ยมหน่วยลูกค้าในพื้นที่ ท...
 • ผู้อำนวยการเภสัชกรรมทหารพร้อมคณะเยี่ยมหน่วยลูกค้าในพื้นที่ ก...
 • โรงงานเภสัชกรรมทหารนำกำลังพลลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้...
 • ปลัดกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยม โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ
 • ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตรว...
 • พิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร
 • บรรยาการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่11 ณ อินแพคอารีนา เ...
 • วันคล้ายวันสถาปนา รภท.ศอพท.
 • พิธีเปิดงาน "มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คน...
 • สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้เข้าตรวจเยี่ย...
 • การจัดอบรมและฝึกปฏิบัติตามแผนป้องกันอัคคีภัย รภท.ศอพท.
 • การรวมพลเช้าวันอังคารตามนโยบายของ สป.กห.
 • การออกกำลังกายประจำสัปดาห์ของกำลังพล
 • บรรยากาศการฝึกระเบียบวินัยทหารประจำสัปดาห์
 • กิจกรรมวันบำรุงรักษาต้นไม้ของชาติ