• ผอ.ศอพท.และคณะตรวจเยี่ยม รภท.ศอพท.
 • การฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงงานเภสัชกรรมทหาร
 • การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล DPF Bowl 2021
 • คณะผู้บริหารและนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เข้าศึกษาดูงาน ...
 • กิจกรรมอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
 • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เข้าฝึกปฏิบัติสำรวจสถานประกอบการฯ
 • ปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทข้าราชการและก...
 • วันคล้ายวันสถาปนา รภท.ศอพท. ครบรอบ ๕๘ ปี
 • การอบรมเรื่องการนำความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการมาประยุกต์ใช้
 • โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงา...
 • รองปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยม โรงงานเภสัชกรรม...
 • พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุต...
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อก...
 • วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องก...
 • กิจกรรมเภสัชกรร่วมใจให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน เฉลิมพระเ...
 • การฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงงานเภสัชกรรมทหาร
 • กิจกรรมเภสัชกรร่วมใจให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน เฉลิมพระเ...
 • ปลัดกระทรวงกลาโหมได้กรุณา มอบข้าวสารและไข่ไก่เพื่อเป็นสวัสดิ...
 • ผอ.ศอพท. และคณะ ตรวจเยี่ยม รภท.ศอพท.
 • รภท.ศอพท. และกำลังพลผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน ข้าวสารและส...
 • โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ เพิ่มมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ...
 • ปลัดกระทรวงกลาโหม รับมอบ Ethyl Alcohol เพื่อผลิตและแจกจ่าย ใ...
 • พิธีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ...
 • โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ สำหรับโครงการปันข้าวใ...
 • ผอ.ศอพท. และคณะ ตรวจเยี่ยม รภท.ศอพท.
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของกำ...
 • กิจกรรมกีฬาสามัคคีซอยตรีมิตร ครั้งที่ ๒๘
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
 • รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยม โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศ...
 • งานมุฑิตาจิต และร่วมแสดงความยินดีกับเภสัชกรประจำปี ๒๕๖๒
 • งานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒
 • ผอ.รภท.ศอพท.เข้ารับรางวัลเภสัชกร ดีเด่น ประจำปี 2562
 • รวมพลเพื่อรับฟังโอวาทจากผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ
 • โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ รับรางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี...
 • งานสัมมนาเภสัชกรสี่เหล่า ประจำปี ๒๕๖๒
 • หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ฯ แจกเสื้อ โปโลสีเหล...
 • ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร กล่าวเชิญชวนข้าราชการและกำลัง...
 • พิธีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ...
 • โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงา...
 • รองผุ้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ...
 • ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครร...
 • กิจกรรมกีฬาสามัคคีซอยตรีมิตร ครั้งที่ ๒๗
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของกำ...
 • รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยม
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ...
 • กิจกรรมเภสัชกรร่วมใจให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน เฉลิมพระเ...
 • ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารและค...
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร...
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำผลงานวิจัยพัฒนา วิทยาศ...
 • ผู้อำนวยการ โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประ...
 • การฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงงานเภสัชกรรมทหาร
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา...
 • งานสัมมนาเภสัชกรสี่เหล่า ประจำปี ๒๕๖๑
 • พิธีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ...
 • งานมุฑิตาจิต และร่วมแสดงความยินดีกับเภสัชกรประจำปี ๒๕๖๐
 • กิจกรรมกีฬาสามัคคีซอยตรีมิตร ครั้งที่ ๒๖
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
 • สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของกำลังพล รภท.ศอพท...
 • รอง ปล.กห. (๑) และคณะเข้าตรวจเยี่ยมอาคารบ้านพักในพื้นที่โรงง...
 • รภท.ศอพท. สนับสนุนพิมเสนน้ำและยาหม่องตราถ้วยทองในพระราชพิธีถ...
 • ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
 • กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
 • การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาห...
 • คณะทำงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเข้าตรวจเยี...
 • นายสิบนักเรียน หลักสูตรนายสิบส่งกำลังสายแพทย์ รุ่นที่ ๑๙ เข้...
 • คณะอาจารย์และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุ...
 • ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเ...
 • การฝึกอบรมการป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงงานเภสัชกรรมทหาร
 • นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะเข้าเย...
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเข้าศึกษาดูงาน โรงงานเภสัชกรร...
 • โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ ร่วมกับกำลังพลและประชาชนมอบเงินและสิ่งข...
 • ผอ.รภท.ศอพท. มอบยาและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้น...
 • พิธีสวดอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...
 • ปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทข้าราชการและกำ...
 • ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร แล...
 • ผู้บริหารจากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกร...
 • พิธีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ...
 • พิธีบูชาพระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ณ หอพระพุทธไภษัช...
 • การออกกำลังกายประจำสัปดาห์ของกำลังพล
 • บรรยากาศการฝึกระเบียบวินัยทหารประจำสัปดาห์