ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH

โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ รับรางวัลเงินทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

 

               เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ พลโท ไชย หว่างสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้ารับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ และพันเอก ณรงค์ น้อยนารถ รองผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เข้ารับรางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้ชื่องาน “ทุนหมุนเวียน สานต่อนโยบายรัฐ ต่อยอดเศรษฐกิจ สู่อนาคตวิถีใหม่” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี ในโอกาสนี้ พลโท ณรัฐ โพธิแพทย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และคณะ ได้เข้าร่วมงาน และแสดงความยินดีกับโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ