ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH

พิธีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ประจำปี ๒๕๖๕

 

               เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จัดพิธีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประเภทยาและเวชภัณฑ์ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมี พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงกลาโหม และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติมาร่วมงาน ณ ห้อง สุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม