ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH

 

รองปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยม โรงงานเภสัชกรรมทหาร
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

               เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พันเอก ณรงค์ น้อยนารถ รองผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร รักษาราชการผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม, พลเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พร้อมด้วยคณะ ในการตรวจเยี่ยมหน่วย และดูงานด้านการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ของโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ