ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH

วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานเภสัชกรรมทหาร ฯ ครบรอบ ๕๙ ปี

 

               เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลตรีหญิง อิษฎา ศิริมนตรี ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ ครบรอบ ๕๙ ปี โดยได้ทำพิธีบวงสรวงหอพระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต, ศาลท่านท้าวมหาพรหม, ศาลปู่ชัยมงคล และเจ้าที่ตาทรัพย์-ยายทอง, พ่อขุนทงทิว, ปู่ทินกร-ยายสำลี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และกำลังพลของโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ จากนั้นได้นำกำลังพลกระทำพิธีสงฆ์ทำบุญถวายสังฆทานที่วัดสะพาน และมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนวัดสะพาน ต่อจากนั้นได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการและกำลังพลของโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับ ผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้