ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH

 

ปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทข้าราชการและกำลังพล โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

               เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม, พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม, พลเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ และรับฟังการบรรยายสรุปฯ โดยพันเอก ณรงค์ น้อยนารถ รักษาราชการ ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ จากนั้นได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการและกำลังพล ณ ห้องกระถินณรงค์ อาคารอำนวยการ และดูงานด้านการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ณ อาคารกิตติขจร โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ