ติดต่อเรา
โรงงานเภสัชกรรมทหาร
๑๘๓ ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม๔ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. ๑๐๑๑๐
โทร.๐-๒๓๙๒-๒๐๙๐-๓  โทรสาร ๐๒๓๙๑๗๗๑๓ (แผนกการตลาด  โทร. ๐-๒๓๙๒-๑๕๑๓ , ๐-๒๓๘๑-๔๓๗๓)
Call center : ๑๘๐๐-๓๐๐-๓๓๓
https://www.facebook.com/DPFThai
Email : [email protected]
Line ID : dpfthailand

qrcode.png

banneการตลาดr.jpg
กรุณากรอกข้อมูลการติดต่อสอบถาม
 
Enter security code:
 Security code