เงินทุนหมุนเวียน
 
 
 
 
Annual-Report2017_Page_01-(1).jpg