ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
TH


km.jpg
 
หนังสือองค์ความรู้ เรื่อง การนำหลักการวัดความสามารถของกระบวนการที่ใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยา

- การนำหลักการวัดความสามารถของกระบวนการที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานใน อุตสาหกรรมยา

- หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายยา (Good Distribution Practice : GDP)

- ระบบ ERP เพื่อการวางแผนการผลิต

คู่มือการจัดการน้ำเสียปี 62

การจัดการความเสี่ยงเชิงคุณภาพด้านข้อร้องเรียนด้วยเครื่องมือ Failure Mode and Effect Analysis(FMEA)การจัดการความเสี่ยงเชิงคุณภาพด้านข้อร้องเรียนด้วยเครื่องมือ Failure Mode and Effect Analysis(FMEA)
  ฉบับเต็ม

 
- สาระสุขภาพ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ : คุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบทความด้านบน