ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
กองนโยบายและแผน

 
.

9-พ-อ-เกษมสนต-ใจภกด-(1).jpg

พ.อ.เกษมสันต์  ใจภักดี

ผอ.กนผ.รภท.ศอพท.

เบอร์ติดต่อ 08 9889 9854


 

22-พ-อ-หญง-วรญา-เรองสวสด.jpg

พ.อ.หญิง วีรญา  เรืองสวัสดิ์

รอง ผอ.กนผ.รภท.ศอพท. ปฏิบัติหน้าที่
รอง ผอ.กสล.รภท.ศอพท.

เบอร์ติดต่อ 06 5398 2595

29-น-อ-หญงพฒนนร-กรกล.jpg

น.อ.หญิง พัฒน์นรี  กรีกุล ร.น.  

รอง ผอ.กนผ.รภท.ศอพท.ปฏิบัติหน้าที่ที่
 กลาง.รภท.ศอพท.

เบอร์ติดต่อ ​09 8246 0682