ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
กองโรงงานผลิตยา

 
.

10-น-อ-หญงอมาพร-ครสารพศฐ-ร-น.jpg

น.อ.หญิง อุมาพร  ครุสารพิศิฐ ร.น.

ผอ.กรง.รภท.ศอพท.

เบอร์ติดต่อ  08 4933 9621


 

30-น-อ-หญง-สธรา-วชรดษย-(2).jpg

น.อ.หญิง สุธีรา  วัชระดิษย์
รอง ผอ.กรง.รภท.ศอพท.

เบอร์ติดต่อ 09 5454 9193

32-พ-อ-หญง-สรกญญา-ศกดชยเจรญกล.jpg

พ.อ.หญิง สิริกัญญา  ศักดิ์ชัยเจริญกุล
รอง ผอ.กรง.รภท.ศอพท.

เบอร์ติดต่อ 08 9359 6695

 

21-พ-อ-หญง-ศรพร-เอกสกลกลา.jpg
พ.อ.หญิง ศิริพร  เอกสกุลกล้า
รอง ผอ.กรง.รภท.ศอพท.ปฎิบัติหน้าที่ที่
กนผ.รภท.ศอพท.

เบอร์ติดต่อ 09 9262 9659