ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
แผนกการตลาด


43-น-ต-ณธพฒน-พรรตนพทกษ-(1).jpg

น.ต.ณธีพัฒน์ พรรัตนพิทักษ์

หน.การตลาด กนผ.รภท.ศอพท.

เบอร์ติดต่อ 08 9181 8477

41-พ-ต-อธวฒน-พมพทรพย-2-(1).jpg
พ.ต.อธิวัฒน์  พิมพ์ทรัพย์

รอง หน.การตลาด กนผ.รภท.ศอพท.

(ดูแลด้านการจัดส่ง)

เบอร์ติดต่อ 09 4138 4492

 

 

64-ร-ท-หญง-ญาณศา-เปรมปญญา.jpg
ร.ท.หญิง ญาณิศา  เปรมปัญญา

ประจำแผนกการตลาด กนผ.รภท.ศอพท.

เบอร์ติดต่อ 08 4387 1493

 


ภาคกลาง, ภาคตะวันออก

28-น-ส-เขมาภรณ-ยงวฒนา.jpg

น.ส.เขมาภรณ์ ยังวัฒนา

เบอร์ติดต่อ 08 2825 7617

 

 

 
                  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
                              27-นายรชพล-คนร.jpg

                      นาย รัชพล คนรู้

                   เบอร์ติดต่อ 09 5535 2244


 

ติดต่อแผนกการตลาด 0 2392 1513 , 0 2381 4373

Call Center 1800 300 333 

 
 
  ผู้แทนยา

 

ภาคตะวันตก, ภาคใต้

4-นางสาวสพรรษา-แซเฮงน.jpg

น.ส.สุพรรษา แซ่เฮ้ง

เบอร์ติดต่อ 08 7002 2892
 

 


 

Line ID : dpfthailand


187298.jpg

(แผนกการตลาด)

 

 

 
 

ภาคเหนือ

55-นางสาวนำทพย-กลนดวง.jpg

น.ส.น้ำทิพย์  กลิ่นด้วง

  เบอร์ติดต่อ 08 514 2772ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
22-น-ส-ศภางคภรณ-กงแกว.jpg

น.ส.ศุภางค์ภรณ์ กิ่งแก้ว

เบอร์ติดต่อ 09 5602 3522


 

แนวทางการให้บริการ

types_of_ctas.png