ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
TH

๑. ด้านการเงิน/การบริหารงบประมาณและโครงการลงทุนที่สำคัญ

๒. ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน

 

๕. วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์

 

๗. การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกวดราคา

 

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร และคำแนะนำในการติดต่อกับทุนหมุนเวียน

 

________________________________________________


แจ้งเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

 

   
*
*
*
 
Enter security code:
 Security code